Implementing the Water Framework Directive to temporary rivers

ATENCIÓ! Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars.

Per obtenir més informació sobre les cookies que fem servir i el motiu d'aquest missatge, consulteu el següent enllaç: Llegir més

Ho entenc

El web del grup de recerca F.E.M. de la Universitat de Barcelona utilitza galetes o cookies per millorar la navegació de l'usuari, carregar certes funcionalitats de la web basades en tecnologies oferides per Google, com Google Maps, o oferir-nos dades estadístiques mitjançant Google Analytics.

Aquest missatge apareix per complir amb la normativa vigent de protecció de dades que dicta la Directiva 2009/136/CE, que diu que els usuaris d'un lloc web han de ser informats i poder acceptar l'ús de cookies d'una forma senzilla.

Un cop es permet el seu ús mitjançant el botó "Ho entenc", el missatge no tornarà a aparèixer. En el cas que es desitgi refusar les cookies de nou, caldrà fer-ho modificant les propietats del navegador d'internet.

A+ A A-

Què són els rius temporals?

Las Bárdenas Reales

Els rius temporals són els cursos d’aigua en què es produeix una interrupció recurrent del cabal o que s’assequen completament. Molts rius de la conca de la Mediterrània s’assequen de manera natural durant l’estiu, però en recuperen el cabal amb les riuades de la tardor, tot i que també poden romandre secs durant diversos anys a causa de la forta variabilitat hidrològica d’un any a l’altre.

  • TRivers oferirà les eines adequades per determinar les condicions hidrològiques dels rius mediterranis al llarg del temps.

Ecosistemes únics i altament amenaçats

Els rius temporals són únics ecològicament. Faciliten importants processos i funcions de l’ecosistema i són molt rellevants en la conservació i la protecció de la biodiversitat. Al mateix temps, reben una gran quantitat d’impactes humans, incloent-hi l’alteració del règim de cabals, modificacions de les lleres i dels canals, excés de nutrients i espècies invasores. Les prediccions del canvi climàtic han assenyalat que la regió mediterrània patirà forts dèficits del cabal dels rius, de manera que augmentarà la vulnerabilitat dels rius temporals i dels que ara són perennes, que esdevindran temporals.

Canvi en el flux d'un riu

  • TRivers contribuirà al desenvolupament d’una gestió sostenible dels recursos hídrics i al manteniment de la vida aquàtica enfront del canvi climàtic.

El repte d’avaluar l’estat ecològic dels rius

Tot i que els rius temporals són comuns en moltes regions del món, encara queda un llarg camí per aconseguir entendre, protegir i gestionar adequadament aquest tipus d’ecosistemes. A Europa, la Directiva marc de l’aigua ha estat incapaç d’oferir una solució per establir l’estat ecològic de rius temporals. Una de les raons principals és que les eines d’avaluació de l’estat ecològic mitjançant indicadors biològics s’han desenvolupat principalment per a rius perennes i, per tant, no es poden aplicar en rius amb règims hidrològics complexos, com és el cas dels rius temporals.

Rius temporals

  • TRivers es basa en els resultats obtinguts pel projecte europeu MIRAGE (Mediterranean Intermittent River ManAGEment), que va formar part del 7è Programa marc de la UE i que va aportar coneixement científic rellevant sobre els rius temporals europeus. A partir d’aquí, TRivers té com a objectiu oferir eines noves als gestors responsables de l’aplicació de polítiques d’aigües.