Implementing the Water Framework Directive to temporary rivers

ATENCIÓ! Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars.

Per obtenir més informació sobre les cookies que fem servir i el motiu d'aquest missatge, consulteu el següent enllaç: Llegir més

Ho entenc

El web del grup de recerca F.E.M. de la Universitat de Barcelona utilitza galetes o cookies per millorar la navegació de l'usuari, carregar certes funcionalitats de la web basades en tecnologies oferides per Google, com Google Maps, o oferir-nos dades estadístiques mitjançant Google Analytics.

Aquest missatge apareix per complir amb la normativa vigent de protecció de dades que dicta la Directiva 2009/136/CE, que diu que els usuaris d'un lloc web han de ser informats i poder acceptar l'ús de cookies d'una forma senzilla.

Un cop es permet el seu ús mitjançant el botó "Ho entenc", el missatge no tornarà a aparèixer. En el cas que es desitgi refusar les cookies de nou, caldrà fer-ho modificant les propietats del navegador d'internet.

A+ A A-

Productes

  1. Una eina de software operativa per a un diagnòstic profund de l’estat ecològic dels rius temporals dissenyada per a gestors:
    programari TREHS. JA DISPONIBLE
  2. Recopilació de dades (hidrològiques, fisicoquímiques i biològiques) per avaluar-ne la variabilitat en trams de riu naturals i impactats en una prova pilot amb 25 rius temporals (base de dades amb prop de 500 arxius per cada conca).
  3. Caracterització dels règims hidrològics de més de 100 rius temporals tenint en compte les implicacions que tenen per a la vida aquàtica (base de dades).
  4. Avaluació de la relació entre la variabilitat de les condicions hidrològiques i fisicoquímiques i la resposta de les comunitats aquàtiques respecte de la determinació de l’estat ecològic en els 25 rius temporals seleccionats a la prova pilot (informe per als gestors).
  5. Directrius i protocols de camp actualitzats i adaptats a les tècniques ja existents per a l’aplicació de la Directiva marc de l’aigua, incloent-hi l’avaluació de l’estat ecològic dels rius i una definició i uns mètodes per mesurar-ne l’estat hidrològic (manual de mètodes per als gestors).
  6. Difusió de resultats al lloc web (nombre de visites), productes (informes), articles científics (papers) i informes tècnics (manuals), i l’organització d’una conferència final.
  7. Revisió de punts de vista i mètodes utilitzats a Espanya per preparar els plans de gestió de conques fluvials, amb un èmfasi especial en els rius temporals (manual metodològic).
  8. Una aplicació dissenyada per a tablets i smartphones que podran fer servir els gestors i parts interessades per detectar les pressions i els impactes produïts en rius temporals i informar-ne. Aquesta aplicació també servirà com a mètode per establir l’estat ecològic dels rius d’una manera simplificada (programari per al públic general, TREHS.net).